ریاست فدراسیون والیبال
مدير كل ورزش و جوانان استان كرمان
رئيس هيات واليبال استان

 فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون جهانی والیبال
كنفدراسيون واليبال آسيا
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

سرچشمه

 

هیات والیبال شهرستان سرچشمه

 مشخصات اعضای هیات

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

عکس

 رئیس هیات :

 احمد حاجي زاده 09133930785

 دبیر هیات :

   

 

 

-

 نایب رئیس :

خانم محبوبه ايلاقي  

 

 

 

 

 

آمار و اطلاعات هیات

 تعداد داوران فعال

 

 

 

 سال 1388:

 

 سال 1389 :

 

 تعداد مربیان فعال

 

 سال 1388:

 

 سال 1389 :

 

 تعداد افراد سازمان یافته

 

 سال 1388 :

 

 سال 1389 :

 

 تعداد باشگاههای فعال

 

 سال 1388 :

 

 سال 1389 :

 

 حضور تیم ها در مسابقات استان

 

 سال 1388 :

 

 سال 1389 :