ریاست فدراسیون والیبال
مدير كل ورزش و جوانان استان كرمان
رئيس هيات واليبال استان

 فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون جهانی والیبال
كنفدراسيون واليبال آسيا
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

رفسنجان

هیات والیبال شهرستان رفسنجان

 مشخصات اعضای هیات

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

عکس

 رئیس هیات :

 جواد نظري  09133916583

 

 

 

 دبیر هیات :

 عليرضا رفيعي  09133936916

 

 

 

 نایب رئیس : 

 خانم امير پناهي  

 

 

 

 

 

آمار و اطلاعات هیات

 تعداد داوران فعال

 

 

 

 

 سال 1388:

 

 10

 سال 1389 :

 10

 تعداد مربیان فعال

 

 سال 1388:

 7

 سال 1389 :

 7

 تعداد افراد سازمان یافته

 

 سال 1388 :

 0

 سال 1389 :

 0

 تعداد باشگاههای فعال

 

 سال 1388 :

 24

 سال 1389 :

 24

 حضور تیم ها در مسابقات استان

 

 سال 1388 :

 ليگ استان

 سال 1389 :

 ليگ استان