ریاست فدراسیون والیبال
مدير كل ورزش و جوانان استان كرمان
رئيس هيات واليبال استان

 فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون جهانی والیبال
كنفدراسيون واليبال آسيا
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

بم

هیات والیبال شهرستان بم

  مشخصات اعضای هیات

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

عکس

 رئیس هیات :

 عليرضا جزيني زاده  09131444580

 

 

 

 دبیر هیات :

  حميد جوشايي 09133408823

 نایب رئیس :

 خانم اعظم كردستي  

  

 

آمار و اطلاعات هیات

 تعداد داوران فعال

 

 

 

 

 سال 1388:

 8

 سال 1389 :

 10

 تعداد مربیان فعال

 

 سال 1388:

 16

 سال 1389 :

 22

 تعداد افراد سازمان یافته

 

 سال 1388 :

 80

 سال 1389 :

 200

 تعداد باشگاههای فعال

 

 سال 1388 :

 8

 سال 1389 :

 16

 حضور تیم ها در مسابقات استان

 

 سال 1388 :

 1

 سال 1389 :

 0