ریاست فدراسیون والیبال
مدير كل ورزش و جوانان استان كرمان
رئيس هيات واليبال استان

 فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون جهانی والیبال
كنفدراسيون واليبال آسيا
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

هیات کرمان

هیات های استانی از سال 1340 به تدریج در استان ها شکل گرفت

ازجمله روسای استان کرمان در زمان پیش از انقلاب می توان سرکار خانم مهری جهانگرد و جناب اقای سید خشرو نام برد.

پس از پیروزی انقلاب و در سال های اول انقلاب به علت تغیرات مکرر در سطح فدراسیون و هیات ریسه والیبال شکل پایداری نداشت و تقریبا از سال 1366 با سامندهی هیات استان روبه رو شدیم.

 

روسای هیات والیبال استان کرمان از سال 1366 تا کنون

 

1.مسعود محمودی از سال 1366 تا 1368

2.محمد صادق کیانی نزاد از سال 1368 تا 1371

3.سید جلال حسینی از سال 1371 تا 1375

4.صفدر قلندری از سال 1375 تا 1379

5.عیدالله عطاپور از سال 1380 تا 1381

6.علی رضایی از سال 1381 تا 1391

7.تیمور امیری از سال 1391 تا 1392

8.علی اکبر ثابتی پور از سال 1392 تاکنون که می توان دوران طلایی والیبال استان نام برد.