ریاست فدراسیون والیبال
مدير كل ورزش و جوانان استان كرمان
رئيس هيات واليبال استان

 فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون جهانی والیبال
كنفدراسيون واليبال آسيا
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

هیات والیبال آقایان

اعضای هیات والیبال استان کرمان - آقایان

علی اکبر ثابتی پور

رئيس هيات

  

حسن امیر خسروی

عضو هیات رئیسه

دکتر کورش قهرمان تبریزی

عضو هیات رئیسه

 

 

 

\