ریاست فدراسیون والیبال
مدير كل ورزش و جوانان استان كرمان
رئيس هيات واليبال استان

 فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون جهانی والیبال
كنفدراسيون واليبال آسيا
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

از تعامل شهرستان ها با آموزش پرورش تا دوره ویژه دانش اموزان

از تعامل شهرستان ها با آموزش پرورش تا برگزاری مسابقات دانش آموزی و دوره های مجازی مربی،داور یاری ویژه دانش اموزان

به گزارش روابط عمومی هیات والیبال استان کرمان در نشست امروز هادی ابراهیمی رئیس هیات ورزشی دانش آموزی استان کرمان با علی اکبر ثابتی پور رئیس هیات والیبال استان کرمان جهت تنظیم تفاهم‌نامه مبنی بر ترویج رشته ورزشی والیبال در میان نسل جوان ، توسعه کمی و کیفی این رشته در سطوح شهرستان ،بهره مندی معلم ها ورزش از تخفیفات ویژه در دوره های مربیگری و داوری ، و برگزاری دوره داور و مربی یاری ویژه دانش اموزان و استفاده از امکانات ورزشی و برگزاری مسابقات دانش آموزی متقابل مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

قابل ذکر است تقویت بنیه تیم های ورزشی شهرستان از طریق استعداد یابی و هدایت نخبه های ورزشی هماهنگی و هم راستایی برنامه توسعه و ارتقا ورزش تعلیم و تربیتی و قهرمانی و اجتناب از فعالیت های موازی نیز مورد تاکید قرار گرفت.

در پایان رئیس هیات شهرستانها جهت ادامه طرح توسعه استعداد یابی به موزش پرورش معرفی شدند.

لازم به ذکر مقرر گردید تفاهنامه ای در این خصوص تنظیم و امضا طرفین برسد .